close

Cart

Cart

close

Booking

Please enter your name
Please enter your telephone
Please choose person number
Please choose the date
Please choose the time
Your booking is successfully sent
Something went wrong. Your booking was not send.
 
Tel: 423.266.1121
Email: sales@goodresto.com
 

For booking groups of twelve or more, please refer to our functions page

 
close
Monday - Friday
10 am - 10:30 pm
Saturday
9 am - 11 pm
Sunday
9 am - 9 pm
 
Tel: 423.266.1121
Email: sales@goodresto.com
 
Cart $0.00 0

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest Warsaw Media Production Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-980) przy ul. Wał Miedzeszyński 377. NIP: 1133034398, KRS: 0000903089, REGON: 389092348

2. Administrator umożliwia kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych pod adresem:

3. Dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w następujących celach:

Cel przetwarzania danych:

 • kontaktowanie się z drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście:
 • w celu przedstawienia informacji na temat oferty współpracy (w tym za pomocą tzw. marketingu bezpośredniego)
 • a gdy ta współpraca już trwa lub będzie trwać – w celu utrzymywania relacji związanych z tą współpracą i dokonywania czynności wymagających współdziałania obu stron.

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda podmiotu od którego pochodzą Dane osobowe,
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest m.in.: informowanie przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być zainteresowane współpracą z Warsaw Media Production Sp. z o.o. o warunkach tej współpracy, a gdy ta współpraca jest już nawiązana – utrzymywanie z nimi relacji i dokonywanie czynności wymagających współdziałania obu stron.

Zakres przetwarzanych danych:

 • dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, firma,
 • dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu, adres,
 • wszelkie dane niezbędne do utrzymywania kontaktów lub realizacji umowy.

Okres przechowywania danych:

 • Czas trwania prawnie uzasadnionego interesu, w tym związanego relacją utrzymywanymi przez Warsaw Media Production Sp. z o.o. relacjami z osobą, której dane są przetwarzane lub reprezentowanym przez Pana/Panią podmiotem.

 

4. Jeśli udostępni Pani/Pan Warsaw Media Production Sp. z o.o.  inne dane osobowe niż wskazane powyżej, będziemy je przetwarzać na odpowiedniej podstawie prawnej lub też – gdy podstawy takowej nie będzie – dane te nie bądą PBP niezbędne do realizacji żadnych (prawnie uzasadnionych) celów, danych tych nie będziemy przetwarzać.

5. W każdej chwili może Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez Warsaw Media Production Sp. z o.o.  Pani/Pana danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, pisząc na adres info@rozawiatrow.waw.pl. Wtedy przestaniemy te dane w tym celu przetwarzać. Nie będzie Pani/Pan już wtedy otrzymywać od nas żadnych informacji marketingowych.

6. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w pozostałym zakresie w ramach realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, również może Pani/Pan zgłosić sprzeciw. Taki sprzeciw inaczej niż w przypadku sprzeciwu dotyczącego marketingu bezpośredniego powinna Pani/Pan uzasadnić swoją szczególną sytuacją. Warsaw Media Production Sp. z o.o. będzie wówczas zobowiązany zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym zakresie. Wyjątkiem będzie sytuacja, że Warsaw Media Production Sp. z o.o. wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania Pani/Pana danych, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Każdy przypadek powinien zostać odrębnie przeanalizowany.

7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Warsaw Media Production Sp. z o.o., a także są lub mogą nim być partnerzy i podmioty współpracujące z Warsaw Media Production Sp. z o.o., ale jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych (tj. nasi pracownicy i współpracownicy oraz firmy świadczące dla nas usługi marketingowe, ewentualnie informatyczne, telekomunikacyjne lub prawne). W każdym wypadku będzie odbywać się to na podstawie stosownego upoważnienia lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Ma Pani/Pan – zgodnie z przepisami RODO i na warunkach w nim określonych – prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do tych danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • przenoszenia tych danych,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne są na stronie urzędu: www.uodo.gov.pl).

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez Warsaw Media Production Sp. z o.o. przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania.

Restauracja Róża Wiatrów w Warszawie to: znakomita kuchnia polska, pyszne dania kuchni europejskiej, duży taras restauracyjny z pięknym widokiem na zieleń Wisłę i Warszawę, miejsce na Twoją imprezę.

Organizujemy: komunie, wesela, przyjęcia poślubne, urodziny, imieniny, imprezy firmowe, konferencje, konsolacje, bale.

© 2021 Restauracja Róża Wiatrów

Miejsce, do którego chce się wracać.

Do zobaczenia w Róży Wiatrów!

Wykonanie: ArtBlue.pl

X